Miksi ja milloin lakimies?

Ammattitaitoinen lakimies voi auttaa jo ennakolta varautumaan moniin elämän muutoksiin, jotka ilman ennakkosuunnittelua voivat aiheuttaa suuria kustannuksia. Lakimiehen käyttäminen varmistaa, että tilanne tulee otetuksi huomioon kokonaisuutena. Esimerkiksi kaavamainen asiakirjapohjien käyttö ilman taustalla olevien säädösten ja juridisen terminologiantuntemusta voi pahimmillaan johtaa siihen, että perillinen maksaa perintöveron sijaan jopa kaksinkertaista luovutusvoittoveroa.

Testamentti

Oikein tehty hallintaoikeustestamentti voi pienentää määrättävää perintöveroa jopa useilla kymmenillä tuhansilla euroilla ilman, että maksettavaksi tulee luovutusvoittoveroa. Samoin huolellisesti laaditulla testamentilla on mahdollista varmistaa omaisuuden pysyminen omilla perillisillä.

Perintösuunnittelu kannattaa usein tehdä kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon mahdollisuus lahjoituksiin jo elinaikana ja mahdollisuus pidättää itsellä hallintaoikeus luovutettavaan omaisuuteen.

Perunkirjoitus

Kuolemantapauksen yhteydessä perunkirjoitus on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa ja siihen voi liittyä laajaakin paperityötä. Omaisten onkin syytä uskoa perunkirjoitus ammattilaisen tehtäväksi.

Sukuselvitysten hankkiminen, perunkirjoitukseen kutsuminen, laadittujen asiakirjojen oikeellisuuden varmistaminen ja verotukseen liittyvän neuvonta onnistuu parhaiten lakimieskoulutuksen saaneelta. Mikäli niin halutaan, voidaan samalla suorittaa pesässä ositus ja perinnönjako ns. sopimusjakona.

Avioehto ja avio- ja avoero

Avio- tai avoliiton päättyessä on useimmiten laadittava erilaisia asiakirjoja; toinen puoliso saattaa ostaa yhteisen asunnon kokonaan itselleen ja avioeron jälkeen on omaisuudesta aina toimitettava ositus. Sovussakin tapahtuvan eron jälkeen asiakirjat on syytä laatia huolella, jotta vältytään jopa useita vuosia myöhemmin esitetyiltä vaatimuksilta.

Laatimalla avioehdon voi etukäteen varautua avioliiton päättymiseen. Paitsi mahdollisessa erossa, avioehtoa voi käyttää myös perintösuunnittelun keinona niissä tilanteissa, joissa avioliitto päättyy kuolemaan.

Edunvalvontavaltuutus

Uusi mahdollisuus varautua tulevaan on edunvalvontavaltuutus. Sen avulla henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon siltä varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi. Valtuutuksessa määrätään kuka tässä tilanteessa saa hoitaa hänen asioitaan. Samalla voidaan antaa valtuutuksen saajalle tarkempia ohjeita vaikkapa verovapaiden lahjoitusten tekemiseen lapsenlapsille.