Oikeudenkäynnit

Oikum hoitaa myös sekä yksityisten että yritysten oikeudenkäyntiasioita.

Antti Lehmusjärvi on luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, jolle oikeudenkäyntiavustajalautakunta on myöntänyt erityisen kelpoisuuden toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tuomioistuimissa. Tässä tehtävässään hän on Asianajaliiton yhteydessä toimivan riippumattoman valvontalautakunnan valvonnan alainen.

Oikeudenkäyntikuluihin on usein mahdollisuus saada korvausta oikeusturvavakuutuksesta. Mikäli asiassa on tarvetta oikeudenkäynnille, on myös näitä asioita koskeva alkuneuvottelu maksuton.